Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/06/2020 10:02

Đảm bảo dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 5 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cương công tác phòng chống hành vi lạm dung, trục lợi quỹ BHYT, thời gian qua BHXH huyện Thủy Nguyên đã chủ động, tich cực xây dựng kế hoạch, giải pháp quyết liệt để đảm bảo kiểm soát chi phí và cân đối nguồn kinh phí chi KCB BHYT năm 2020.


Tinh đến hết tháng 5/2020, tổng số lượt KCB BHYT trên địa bàn huyện Thủy Nguyên là 89.824 lượt với chi phí KCB BHYT là 39,7 tỷ đồng, tương đương 37.48% dự toán được BHXH thành phố giao năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2020, hiện chưa có cơ sở KCB nào trên địa bàn vượt dự toán chi KCB BHYT. Có được kết quả như vậy là do thời gian qua, BHXH huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ sở KCB trên địa bàn tăng cường công tác quản lý chi phí KCB BHYT, trong đó BHXH huyện đã bám sát chỉ đạo của BHXH thành phố,  triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như thẩm định trên 30% số hồ sơ bệnh án, kiểm tra, rà soát tại các khoa điều trị trong và ngoài giờ hành chính, giám định tại nơi cư trú và nơi công tác của bệnh nhân…

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại như các cơ sở KCB chỉ định thuốc chưa thực sự phù hợp với chẩn đoán và điều trị, tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh  còn cao; vẫn còn những trường hợp kéo dài ngày điều trị trong khi bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện… Do vây, để tránh lãng phí nguồn kinh phí KCB BHYT, cân đối quỹ KCB BHYT, trong thời gian tới BHXH huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý chi KCB BHYT, tăng cường công tác kiểm tra khoa phòng và giám định thanh toán BHYT chặt chẽ theo quy định.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn