Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/07/2020 15:00

BHXH thành phố Hải Phòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng nhiều nguyên nhân khách quan và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. BHXH thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao.


Quang cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của BHXH thành phố


Tính đến ngày 30/6/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 401.388 người, tăng so với cùng kỳ năm trước là 8.743 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.336 người, tăng 6.342 người so với cùng kỳ năm trước; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.774.926 người tăng 16.621 người so với cùng kỳ năm trước; BHXH thành phố đã thực hiện chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền là 4.733.242 triệu đồng đối với 1.036.733 lượt người, tăng 521.014 triệu đồng (12,36%); các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đã thực hiện chi số tiền 846.885 triệu đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao của năm 2020, thời gian tới, BHXH thành phố tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và của thành phố; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của Ngành. Đẩy mạnh công tác thu, giảm số tiền nợ. Đổi mới, tăng cường công tác truyền thông, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT tới người dân, nâng cao tỉ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, giám định BHYT...

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn