Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/06/2020 10:40

BHXH thành phố Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách TTHC phục vụ người dân

Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách là nhiệm vụ quan trọng được BHXH thành phố triển khai quyết liệt trong nhiều năm qua và đạt được những kết quả rất tích cực...

Một trong những điểm nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua của cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng chính là tại các bộ phận một cửa của BHXH thành phố Hải Phòng cũng như của BHXH các quận, huyện trên địa bàn đều hoạt động rất ổn định, không để xảy ra chậm trễ, ách tắc. Từ đó hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch.


Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa BHXH thành phố Hải Phòng


Bên cạnh việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC, BHXH thành phố Hải Phòng còn thực hiện kiểm soát rất chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC, đảm bảo không phát sinh thêm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ nằm ngoài quy định của nhà nước và của BHXH Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, BHXH thành phố Hải Phòng còn không ngừng củng cố, kiện toàn đội ngũ viên chức làm công tác tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện. Ngành cũng quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, giữ gìn kỷ cương hành chính và đạo đức trong thực thi công vụ.

Nhờ đó, thời gian qua, BHXH thành phố Hải Phòng đã tiếp tục triển khai hiệu quả việc nhận, trả hồ sơ BHXH, BHTN, BHYT qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện và giao dịch điện tử. Chỉ tính riêng trong tháng 5, đơn vị đã thực hiện việc tiếp nhận 26.300 hồ sơ. Trong đó tiếp nhận 815 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; tiếp nhận 12.498 hồ sơ qua giao dịch điện tử; tiếp nhận 12.987 hồ sơ qua bộ phận ”Một cửa”. Số hồ sơ trả trong tháng là 25.460 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính là 20.063 hồ sơ; số hồ sơ trả trực tiếp tại bộ phận Một cửa là 5.397 hồ sơ.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố Hải Phòng còn tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển số người hưởng trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM. Tính đến ngày 31/5, toàn thành phố có 22.809 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua ATM, chiếm 15,08% tổng số người hưởng. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua ATM là 5.088 người, chiếm 99,68%. Số người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua ATM là 38.191 người, chiếm 83,22%. Số người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua ATM là 5.156 người, chiếm 78,02% tổng số người hưởng.

Cũng tính đến ngày 31/5, toàn thành phố đã có 10.777/10.995 đơn vị, doanh nghiệp kê khai thu nộp BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử, đạt 98,02%.

Thời gian tới, ngành BHXH thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; thực hiện tốt việc giao dịch điện tử và các quy định, thủ tục, thời gian nhận, trả hồ sơ và hướng dẫn các đối tượng trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính. Qua đó nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và hướng tới sự hài lòng của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khi đến giao dịch tại cơ quan BHXH.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn