Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/07/2020 14:37

BHXH thành phố Hải Phòng đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

BHXH thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 1384/KH-BHXH về việc “Thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn năm 2020-2025”.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả lương hưu và các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Cụ thể năm 2020 là 22%, năm 2021 là 31% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.


Ảnh minh họa


Để thực hiện hiệu quả công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, BHXH thành phố Hải Phòng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Vận động, hướng dẫn những trường hợp tăng mới (tỉnh ngoài chuyển đến, nghỉ hưởng các chế độ BHXH hàng tháng) đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) ngay khi nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động và người lao động nộp hồ sơ nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp một lần, BHXH một lần… qua thẻ ATM để cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp về tài khoản của người thụ hưởng. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan Bưu điện, Ngân hàng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người thụ hưởng hiểu rõ hơn về tiện ích của việc không sử dụng tiền mặt.

Ngoài ra, BHXH thành phố còn giao chỉ tiêu đối với BHXH các quận, huyện trong việc phát triển người hưởng lương hưu, các trợ cấp BHXH qua thẻ ATM phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Đây được coi là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với BHXH các quận, huyện.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn