Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Phối hợp chặt chẽ, có sự liên kết, liên thông tạo hiệu quả cao nhất trong quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố

Thời gian 09/12/2019 15:09
Tính đến ngày 1-7-2019, gần 7 nghìn người nước ngoài (NNN) đang làm việc trên địa bàn thành phố, tăng gấp 2,1 lần so với thời điểm năm 2015. Bên cạnh lợi ích mà lao động nước ngoài mang lại, công tác quản lý NNN bộc lộ nhiều hạn chế cần sớm tháo gỡ, nhất là công tác phối hợp chặt chẽ  giữa các sở, ban, ngành.

Hải Phòng tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài

Thời gian 09/12/2019 14:22
Cùng với chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố, lao động là người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao vào làm việc tại Hải Phòng ngày một nhiều. Những năm gần đây, công tác quản lý lao động là người nước ngoài tại Hải Phòng được tăng cường và ngày một tốt hơn thể hiện ở tỷ lệ lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn thành phố có giấy phép lao động ngày một tăng lên qua các năm…

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố

Thời gian 09/12/2019 14:16
Trong thời gian gần đây, số lượng người lao động nước ngoài vào thành phố Hải Phòng làm việc có chiều hướng gia tăng, sự phối hợp trong quản lý lao động nước ngoài giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Vì vậy, rất cần có một quy chế phối hợp phân công rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp trong lĩnh vực này.

Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời gian 09/12/2019 11:27
Các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động nước ngoài nói chung và các lao động nước ngoài làm việc tại các dự án, gói thầu trong nước nói riêng không phải bây giờ mới quy định.


Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nước ngoài.

Thời gian 09/12/2019 11:18
Theo thông tin từ Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cả nước có 92.100 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có 81.100 người thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời gian 09/12/2019 11:13
Tính đến hết tháng 7/2019, có 92.100 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có 81.100 người thuộc diện cấp giấy phép lao động... Dự báo, nhu cầu tuyển dụng ứng viên người nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cao ở mức trên 20% trong mỗi năm tới. Thực tế này sẽ đặt ra những thách thức đối với việc quản lý nhóm lao động này cũng như bảo hộ việc làm cho lao động trong nước.

Nhiều thuận lợi khi cấp phép cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử

Thời gian 09/12/2019 10:59
Nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài tham gia đầu tư, làm việc tại Việt Nam, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định tương đối thông thoáng; trong đó, có việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thông qua mạng điện tử. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố

Thời gian 09/12/2019 10:44
Từ năm 2015 đến nay, số lượng lao động người nước ngoài tại thành phố tăng nhanh, từ 3.322 lao động năm 2015 lên 6.974 người năm 2019 (tăng 2,1 lần). Trong đó, lao động kỹ thuật qua đào tạo, có trình độ cao người nước ngoài tăng nhanh chiếm 67,5%. Công tác quản lý người nước ngoài được tăng cường, hết năm 2018, tỷ lệ lao động người nước ngoài có giấy phép lao động đạt 98,8%. Tỷ lệ cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử đạt 45% năm 2018 và dự kiến năm 2019 đạt 75%.

Thủ tục cấp phép lao động của người nước ngoài đơn giản, dễ dàng hơn

Thời gian 09/12/2019 10:36
Tính đến nay đã có hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai phần mềm cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử...

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn