Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/10/2020 07:45

Ứng dụng giải pháp công nghệ góp phần đạt hiệu tích cực trong công tác thu thập, cập nhật cung lao động

Thực hiện cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2019 - phần Cung lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hải Phòng triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành bao gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế, Các Sở, ngành; UBND các địa phương quận, huyện; Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng.

Đồng thời, Sở đã phối hợp với VNPT Hải Phòng và Viettel Hải Phòng trong quá trình thực hiện các công việc cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động về tuyên truyền, gửi thông điệp qua tin nhắn; hỗ trợ xây dựng phần mềm tra cứu và cập nhật cung lao động trực tuyến; nhân viên tổng đài trực 24 giờ/ngày trong 2 tháng 11 và tháng 12/2019 để giải đáp những câu hỏi từ người lao động; và hỗ trợ cung cấp lắp đặt, quản lý hệ thống máy chủ đảm bảo cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, ổn định trong thời gian triển khai thực hiện.

Kết quả phản hồi trên hệ thống tổng đài trả lời và trên phần mềm của người lao động: Người lao động gọi đến hệ thống tổng đài qua 2 đầu số tổng đài 18009205 (Viettel): 1.363 người và tổng đài 02253.800126 (VNPT): 3.565 người.

Năm 2019, tổng số hộ biến động là 79.513 hộ và số lao động có biến động là 246.897 hộ (tăng so với năm 2018, số hộ biến động là 40.109 hộ và số lao động biến động là 36.375 lao động).

Với sự phối hợp giữa các cơ quan ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương các cấp trên địa bàn thành phố với các đơn vị viễn thông đã thực hiện trong năm 2019 đem lại nhiều mặt tích cực hơn so với việc chỉ thu thập trực tiếp qua sổ ghi chép bản giấy như những năm trước. Việc cung cấp nhiều giải pháp để người lao động trên địa bàn thành phố giúp họ tiếp cận với phần mềm để chủ động tra cứu, cập nhật cơ sở dữ liệu. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những mặt hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện hơn.

Mặc dù vậy, về cơ bản việc sử dụng các giải pháp mới năm 2019 trong thực hiện công tác thu thập, cập nhật cung lao động có ý nghĩa tích cực nhiều hơn và phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng Chính phủ điện tử trong quản lý.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS