Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/10/2020 02:32

Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Đề án được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cổng thông tin điện tử của Cục Việc làm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ và 63 tỉnh, thành phố nghiên cứu, góp ý các dự thảo văn bản nêu trên.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đã có ý kiến giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham gia ý kiến, gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND thành phố.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS