Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quận Hồng Bàng triển khai kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu cung cầu lao động

Thời gian 20/10/2020 10:12
(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND thành phố về triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao dộng trên địa bản thành phố năm 2020, ngày 8/9, UBND quận Hồng Bàng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Thời gian 20/10/2020 09:32
​​​​​​​(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020

30 doanh nghiệp tham gia “Phiên giao dịch việc làm lưu động” với 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng

Thời gian 20/10/2020 08:52
(Haiphong.gov.vn) - Ngày 18/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Dương, UBND huyện An Dương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố tổ chức “Phiên giao dịch việc làm lưu động”.

Hệ thống thông tin thị trường lao động giúp lao động, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo vượt qua khủng hoảng

Thời gian 12/10/2020 09:29
Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, việc tạo ra hệ thống thông tin thị trường lao động với những dữ liệu đa dạng là cách để giúp lao động, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo vượt qua khủng hoảng.

Phân công rõ trách nhiệm triển khai cập nhật dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố

Thời gian 10/10/2020 07:55
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu về cung, cầu lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Triển khai cập nhập cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố

Thời gian 08/10/2020 15:21
(Haiphong.gov.vn) - Nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trạng sử dụng lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động thành phố, đồng thời xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động; UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai cập nhập cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố.

Triển khai cập nhật dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố

Thời gian 06/10/2020 10:18
(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về việc ban hành Chương trình việc làm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020; UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu về cung, cầu lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn