Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Huyện An Dương huy động cán bộ các thôn, khu dân cư triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động

Thời gian 26/10/2020 08:08
Ngày 09/10, UBND huyện An Dương ban hành Kế hoạch triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn huyện năm 2020.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động

Thời gian 25/10/2020 11:53
Theo Thông tư số 27/2015/TT- BLĐTBXH ngày 24/7/2015 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, để triển khai cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động đúng với quy định, các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm cụ thể như sau:

Hướng dẫn tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động

Thời gian 25/10/2020 11:40
Theo Thông tư số 27/2015/TT- BLĐTBXH ngày 24/7/2015 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, việc tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động được thực hiện như sau:

Quy định về việc lưu trữ, quản lý thông tin thị trường lao động

Thời gian 24/10/2020 11:35
Theo Thông tư số 27/2015/TT- BLĐTBXH ngày 24/7/2015 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, việc Lưu trữ thông tin thị trường lao động và Quản lý Cơ sở dữ liệu thị trường lao động được thực hiện như sau:

Ứng dụng giải pháp công nghệ góp phần đạt hiệu tích cực trong công tác thu thập, cập nhật cung lao động

Thời gian 23/10/2020 14:45
Với sự phối hợp giữa các cơ quan ngành Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương các cấp trên địa bàn thành phố với các đơn vị viễn thông đã thực hiện trong năm 2019 đem lại nhiều mặt tích cực hơn so với việc chỉ thu thập trực tiếp qua sổ ghi chép bản giấy như những năm trước.

Huyện Kiến Thụy giao các xã, thị trấn quản lý Sổ cung lao động

Thời gian 22/10/2020 14:57
Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý Sổ cung lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tiến hành tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động

Huyện Thủy Nguyên thông qua đơn vị dịch vụ thu thập cơ sở dữ liệu cung lao động

Thời gian 21/10/2020 14:42
Ngày 18/8/2020, huyện Thủy Nguyên ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc lập Kế hoạch Triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động trên địa bàn huyện.

Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Thời gian 20/10/2020 09:32
​​​​​​​(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020

Tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định

Thời gian 19/10/2020 09:12
Ngày 3/9/2019, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

30 doanh nghiệp tham gia “Phiên giao dịch việc làm lưu động” với 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng

Thời gian 19/10/2020 08:52
(Haiphong.gov.vn) - Ngày 18/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Dương, UBND huyện An Dương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố tổ chức “Phiên giao dịch việc làm lưu động”.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn