Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Công bố danh sách 6 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài

Thời gian 30/11/2020 15:47
(Haiphong.gov.vn ) - Ngày 30/11/2020, Sở Y tế Hải Phòng ban hành thông báo danh sách 6 cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT, bao gồm:

Quy trình cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại các Khu kinh tế Hải Phòng

Thời gian 30/08/2020 11:03
Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng;

Hải Phòng ngày càng thu hút lao động nước ngoài

Thời gian 28/08/2020 10:18
Tại Hải Phòng, những năm gần đây, công tác quản lý lao động là người nước ngoài được tăng cường và ngày một tốt hơn thể hiện ở tỷ lệ lao động là người nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn thành phố có giấy phép lao động ngày một tăng lên qua các năm, tỷ lệ lao động trực tiếp là người nước ngoài giảm dần (trong đó chủ yếu là lao động kỹ thuật cao).

Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố

Thời gian 20/08/2020 10:56
Trong thời gian gần đây, số lượng người lao động nước ngoài vào thành phố Hải Phòng làm việc có chiều hướng gia tăng, sự phối hợp trong quản lý lao động nước ngoài giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Vì vậy, rất cần có một quy chế phối hợp phân công rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp trong lĩnh vực này.

Hỏi - Đáp các qui định về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời gian 15/08/2020 10:42
 Công ty tôi đang rất cần chuyên gia nước ngoài vào làm việc, để giới thiệu bạn của tôi là người Singapore vào công ty thì cần có những điều kiện gì? Hồ sơ để cấp giấy phép lao động cần những giấy tờ gì?

Quy định việc thu hồi giấy phép lao động và trục xuất người lao động nước ngoài

Thời gian 13/08/2020 10:57
Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, việc thu hồi giấy phép lao động và trục xuất người lao động nước ngoài được quy định như sau:

Những thách thức đặt ra đối với quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời gian 01/08/2020 14:16
Các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động nước ngoài nói chung và các lao động nước ngoài làm việc tại các dự án, gói thầu trong nước nói riêng không phải bây giờ mới quy định. Từ năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thời gian 27/07/2020 09:35
Theo Nghị định Số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam, nêu rõ:

Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố

Thời gian 26/07/2020 10:40
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cấp phép cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử: thuận lợi thu hút nhân lực chất lượng cao

Thời gian 20/07/2020 02:16
Nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài tham gia đầu tư, làm việc tại Việt Nam, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định tương đối thông thoáng; trong đó, có việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thông qua mạng điện tử. 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS