Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Danh sách bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế đủ điều kiện, thẩm quyền khám sức khỏe cho người lao động nước ngoài để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam

Thời gian 12/07/2020 08:39
Danh sách bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế đủ điều kiện, thẩm quyền khám sức khỏe cho người lao động nước ngoài để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời gian 08/07/2020 15:44
Theo Nghị định Số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam, nêu rõ:

Cấp phép cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử: thuận lợi thu hút nhân lực chất lượng cao

Thời gian 08/07/2020 15:16
Nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài tham gia đầu tư, làm việc tại Việt Nam, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định tương đối thông thoáng; trong đó, có việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thông qua mạng điện tử. 

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thời gian 08/07/2020 15:09
Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới; Những trường hợp người nước ngoài được cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Thủ tục cấp phép lao động của người nước ngoài đơn giản, dễ dàng hơn

Thời gian 08/07/2020 10:46
Tính đến nay đã có hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai phần mềm cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử...

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thời gian 08/07/2020 09:35
Theo Nghị định Số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam, nêu rõ:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố

Thời gian 07/07/2020 10:49
Từ năm 2015 đến nay, số lượng lao động người nước ngoài tại thành phố tăng nhanh, từ 3.322 lao động năm 2015 lên 6.974 người năm 2019 (tăng 2,1 lần)

Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố

Thời gian 06/07/2020 10:40
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn