Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/10/2020 15:51

Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 20/10, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị họp bàn và triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2020.

Kế hoạch được triển khai với mục đích phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố, cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn thành phố; giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nắm được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được sử dụng làm một trong những nội dung để đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ngành, UBND quận, huyện.


Quang cảnh Hội nghị


Thông qua việc tham gia trực tiếp đo lường sự hài lòng của người dân, đoàn viên thanh niên thành phố sẽ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về CCHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến là người dân, người đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến làm việc hoặc có thực hiện giao dịch TTHC và đã nhận kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Số lượng phiếu điều tra từ 8.800 phiếu đến 1.200 phiếu. Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được tiến hành từ tháng 10 đến hết tháng 12/2020.

Ban Thường vụ Thành đoàn yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch phải đúng nội dung, tiến độ; đạt kết quả, mục đích đề ra; bảo đảm tiết kiệm, phù hợp. Việc đo lường được công khai kết quả thường xuyên để người dân, tổ chức theo dõi, giám sát; để các đơn vị, địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Việc đo lường phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan. Huy động được đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia, tạo thành phong trào rộng khắp, là công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn