Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/05/2021 09:09

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2020.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng tích cực hỗ trợ người nộp thuế.

Tại Quyết định, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện căn cứ Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020 khẩn trương rà soát, phân tích đánh giá từng tiêu chí thành phần trong chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020 của đơn vị và đề xuất, thực hiện các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của đơn vị và của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của  UBND thành phố  tại file đính kèm.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS