Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/03/2021 14:50

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hồng Bàng

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 29/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 8 do đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy về bầu cử làm Trưởng đoàn đi kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Hồng Bàng.


Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng báo cáo tại cuộc làm việc


Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Hồng Bàng được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định, đều nhanh hơn theo thời gian ấn định của Luật Bầu cử và lịch trình của thành phố, quận đã ban hành; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về công tác bầu cử; đã ban hành 56 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử.

Quận đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 15 thành viên; 9/9 phường đã thành lập Ủy ban bầu cử phường (từ 9 - 11 người theo đúng quy định). Thành lập 9 Ban bầu cử đại biểu HĐND quận ở 9 đơn vị bầu cử, số lượng mỗi ban bầu cử gồm 11 người do đồng chí Chủ tịch UBND các phường làm Trưởng ban. UBND các phường đã thành lập tổng số 50 Ban bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 50 đơn vị bầu cử. UBND quận và 9 phường đã thành lập 4 Tổ công tác về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê chuẩn 52 khu vực bỏ phiếu tại các phường thuộc quận, trong đó có: 2 khu vực bỏ phiếu riêng của Bộ Tư lệnh Hải quân và Công an thành phố thuộc phường Minh Khai.


Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết cho cuộc bầu cử được quận quan tâm


Quận đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 53 người (dư 2 người so với tổng số người được giới thiệu tối thiểu 51 người); những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 334 người (trung bình mỗi phường dư từ 2 đại biểu so với tổng số người được giới thiệu tối thiểu). Tổ chức 3 Hội nghị tập huấn về triển khai các Kế hoạch về công tác bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử và các công việc cần chuẩn bị cho ngày bầu cử. Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan được quan tâm nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao. Quận và các phường đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác bầu cử. Đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự về bầu cử. Xây dựng Kế hoạch và Phương án về phòng, chống dịch COVID-19 trong cuộc bầu cử. Hiện, quận và 9 phường chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND quận, phường.


Đồng
chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc với quận Hồng Bàng


Qua đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của quận Hồng Bàng đã bám sát các quy định, tiến độ của Trung ương, thành phố; tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND quận, phường; công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn về bầu cử được quan tâm, bám sát định hướng; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị quận Hồng Bàng tiếp tục quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn hướng dẫn liên quan đến bầu cử; làm tốt công tác rà soát, thẩm định hồ sơ danh sách người ứng cử; quan tâm đến công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo bình đẳng giữa các ứng viên. Từ nay đến Hội nghị hiệp thương lần 3, quận cần đôn đốc các phường sớm hoàn thiện Tổ bầu cử, lựa chọn những người tham gia các Tổ bầu cử đảm bảo hợp lý về cơ cấu, độ tuổi. Cùng với đó, chú trọng đến công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết; nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tâm tư, nguyện vọng của người dân liên quan đến bầu cử; thực hiện giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có; xây dựng các kịch bản, phương án đảm bảo về phòng, chống dịch COVID-19 trong cuộc bầu cử.


Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc với phường Hạ Lý


Trước đó, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã đi kiểm tra, nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Hùng Vương và phường Hạ Lý.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS