Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2021 11:01

Tích cực tham mưu với Quốc hội, thành phố ban hành quyết sách tạo sự phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân

(Chương trình hành động của đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Đơn vị bầu cử số 3; ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 11)

Tôi rất tự hào và phấn khởi được Mặt trận Tổ quốc và cử tri giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI. Bản thân tôi được đào tạo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; sau 31 năm công tác trên các cương vị ở nhiều địa phương, đơn vị khác nhau, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương nơi đã từng công tác và tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; góp phần xây dựng Hải Phòng thời gian qua ngày càng phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định và phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, phát triển.

Xác định rõ vị trí, chức năng của Quốc hội, của HĐND thành phố và nhận thức sâu sắc về vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, tôi dự kiến chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI cụ thể như sau:

Một là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Nhân dân, ra sức rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; thường xuyên liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri để kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm có các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển cũng như mong muốn, nguyện vọng của cử tri ở các địa phương, nhất là những nơi ứng cử được cử tri bầu ra; tham gia tích cực, đầy đủ, hiệu quả các kỳ họp của Quốc hội, HĐND thành phố; công tác chất vấn của Quốc hội và HĐND thành phố.

Hai là, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về chương trình xây dựng Pháp luật toàn khóa, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật về đất đai, gắn với một số vấn đề thực tiễn của thành phố Hải Phòng đang đặt ra như:

- Chính sách, cơ chế về tích tụ ruộng đất, về dồn điền, đổi thửa.

- Những chính sách, cơ chế tháo gỡ khó khăn trong việc xóa bỏ chung cư cũ, xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân; cơ chế thu hút đầu tư xây dựng chung cư mới.

- Chính sách hỗ trợ xóa nghèo bền vững (để chỉ tiêu đến năm 2045, Việt Nam không còn là quốc gia có đói nghèo; chỉ tiêu đối với Hải Phòng đến năm 2025, thành phố không còn hộ nghèo).

- Cơ chế, chính sách xây dựng nhà ở cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Các chính sách hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, phát triển các mô hình quản lý sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn...

Bản thân sẽ cùng các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố thực hiện tốt các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và của Tổ đại biểu HĐND thành phố về thực hiện các chính sách pháp luật trên địa bàn thành phố và đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm theo tinh thần đeo bám quyết liệt, hiệu quả, không để kéo dài.

Ba là, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo thành phố thời gian qua, kinh nghiệm của các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố qua các thời kỳ, tôi nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thật tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó, đặc biệt cùng Đảng bộ và Nhân dân thành phố tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh tiến trình xây dựng đô thị hiện đại, văn minh ở 3 quận Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn và các đô thị mới, đô thị trung tâm; hoàn thành các tiêu chí để xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; mở rộng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các địa phương trong và ngoài thành phố; phát triển mạnh mẽ du lịch trên địa bàn thành phố, mở rộng, phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, trong đó phát huy thế mạnh các lợi thế về vị trí địa lý, các làng nghề, các khu danh lam, thắng cảnh và các di tích lịch sử văn hóa của địa phương để thúc đẩy phát triển du lịch; hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã; tiếp tục đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các chính sách về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, nhất là đối với hệ thống y tế cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các gia đình cách mạng, chính sách người có công, hộ nghèo theo đúng phương châm Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố: Đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế; bảo đảm cho Nhân dân từ nông thôn đến thành thị đều được thụ hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và văn hóa... giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và Nhân dân trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bốn là, bản thân sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình, cùng với các vị đại biểu Quốc hội kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành những hành lang pháp lý, đặc biệt là những cơ chế đặc thù cho Hải Phòng để tạo điều kiện hỗ trợ tối đa, giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị để xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chấp hành tốt các quy định của Hiến pháp, pháp luật; sống giản dị, chân thành, gần gũi, hòa nhập với Nhân dân; đề cao trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, đơn vị và công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ thực sự của Nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn