Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 22:09

Kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định về việc kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Ảnh minh họa:
Công tác trang trí trực quan tuyên truyền cuộc bầu cử tại huyện Vĩnh Bảo


Theo Quyết định của UBND thành phố: Kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử thành phố giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố thay ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố làm Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử thành phố.

Các nội dung khác tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 và Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND thành phố về việc thành lập, kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 không thay đổi.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS