Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/04/2021 07:46

Huyện Tiên Lãng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới các cán bộ, hội viên nông dân

(Haiphong.gov.vn) – Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể các cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn thành phố để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Bầu cử, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện Tiên Lãng, Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hơn 50 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng tham dự.

Ông Nguyễn Hồng Hưng Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố thông tin tuyên truyền về cuộc Bầu cử tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hồng Hưng đã thông tin giới thiệu về các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và những định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân; thông tin tiến độ tổ chức bầu cử của thành phố, huyện, xã; trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân tham gia thông tin, tuyên truyền, vận động cuộc bầu cử, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày Hội của toàn dân...

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong đó có cán bộ, hội viên nông dân, vì vậy các cán bộ, hội viên nông dân cần nâng cao trách nhiệm, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực, chủ động tham gia cuộc bầu cử.

Trâm Bầu

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn