Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 01:30

Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử vào ngày 22/5/2021, sớm trước 1 ngày so với cả nước

(Haiphong.gov.vn) - Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng về việc cho phép các khu vực bỏ phiếu thuộc huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm trước 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 22 tháng 5 năm 2021.

Ủy ban bầu cử thành phố thông báo ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Bạch Long Vĩ được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 năm 2021 (thứ bảy) và yêu cầu: UBND, Ủy ban bầu cử huyện Bạch Long Vĩ, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố số 1 triển khai các nội dung để chuẩn bị, tổ chức ngày bầu cử sớm tại huyện Bạch Long Vĩ đảm bảo dân chủ, an toàn, chu đáo và đúng Luật.

Huyện Bạch Long Vỹ sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh: Trọng Luân

Các Tổ công tác của Ủy ban bầu cử thành phố phối hợp UBND, Ủy ban bầu cử huyện Bạch Long Vĩ, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố số 1 thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị - an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức ngày bầu cử sớm tại huyện Bạch Long Vĩ bảo đảm theo đúng quy định.

Lê Phương

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS