Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/02/2021 15:14

Huyện An Dương hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị cách tiến hành giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 23/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị cách tiến hành giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện các phòng, ban, ngành và đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021. Về trình tự tổ chức các hội nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện gồm 3 Hội nghị: Hội nghị thứ nhất - họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử của đại biểu HĐND; Hội nghị thứ hai - lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; Hội nghị thứ ba - họp ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND. Việc giới thiệu người của thôn, tổ dân phố để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được thực hiện theo quy định tại Chương II của Nghị quyết số 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu cũng được nghe Ban Tổ chức Huyện ủy thông báo tiêu chuẩn của đại biểu HĐND là cán bộ công chức, đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý; phòng Nội vụ hướng dẫn về hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, thành phố và huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của mình lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng được giới thiệu. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với tổ chức công đoàn trong cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung giới thiệu người ra ứng cử HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện thực hiện các nội dung, thủ tục đảm bảo các quy định của pháp luật.

Phạm Duy Thành

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS