Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/02/2021 15:25

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị cách tiến hành giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận Lê Chân, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 22/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị cách tiến hành giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021. Về trình tự tổ chức các hội nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND gồm 3 Hội nghị: Hội nghị thứ nhất là họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử của đại biểu HĐND. Hội nghị thứ hai là Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Hội nghị thứ ba là Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

Các đại biểu cũng được nghe Ban Tổ chức Quận ủy thông báo tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận yêu cầu việc tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 52 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14. Đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận phối hợp thực hiện bảm đảm các quy định của pháp luật, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS