Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/01/2021 11:02

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 23/1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy về công tác bầu cử và các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố


Hội nghị được nghe công bố các quyết định: Quyết định số 89-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định số 199/QĐ-UBND của UBND thành phố về thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt tại Hội nghị


Đồng thời được nghe quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quán triệt Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố quán triệt tại Hội nghị


Cùng với đó là phổ biến Kế hoạch của Ủy ban bầu cử thành phố triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phổ biến Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh thông tin trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông báo phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh về ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tới sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn tới.


Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị


Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu các cấp ủy cùng toàn hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nội dung, đó là: các cấp, các ngành, các đơn vị phải tập trung cao triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm sự thành công của cuộc bầu cử, vừa tập trung cao triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Thành ủy đã đề ra; trong quá trình triển khai công tác bầu cử, các cấp ủy đảng cần thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của thành phố. Đối với công tác nhân sự, trong quá trình thực hiện, vừa phải phát huy vai trò lãnh đạo tập trung của các cấp ủy đảng, vừa phải bảo đảm tính dân chủ rộng rãi trong Nhân dân.

Các quận ủy, huyện ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư quận ủy, huyện ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai toàn bộ kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử tại địa phương, bảo đảm đúng tiến độ và quy định. Trước mắt, ngay sau hội nghị này, các quận ủy, huyện ủy tổ chức các hội nghị quán triệt và chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch thành phố đã đề ra. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo đúng quy định, bảo đảm các tiêu chuẩn theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cần chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa rộng khắp trên toàn thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử...

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn