Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/03/2021 15:29

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên và nông dân huyện Vĩnh Bảo nâng cao nhận thức và sự đồng thuận về cuộc bầu cử

Gần 80 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho 30 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo tham dự Hội nghị tuyên truyền.

(Haiphong.gov.vn) - Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho gần 80 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho 30 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua công tác tuyên truyền bầu cử sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã thông tin nhanh về tiến độ tổ chức bầu cử, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và những định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân. Nhấn mạnh về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong đó có cán bộ, hội viên nông dân, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Hưng đề nghị các cán bộ, hội viên nông dân cần nâng cao trách nhiệm, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực, chủ động tham gia cuộc bầu cử là Ngày hội lớn của toàn dân.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS