Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/03/2021 07:28

Đáp ứng tốt các tình huống khẩn cấp về y tế đảm bảo an toàn cho các hoạt động bầu cử trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 22/3, Sở Y tế Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 34/KH- SYT đảm bảo y tế phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

Cần thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đảm bảo công tác y tế phục vụ trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng; phòng ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh COVID-19, đáp ứng tốt các tình huống khẩn cấp về y tế, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho các hoạt động bầu cử trên địa bàn thành phố. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị bố trí đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng chăm sóc, điều trị phục vụ bầu cử; đảm bảo thuận lợi tối đa, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Kế hoạch nêu chi tiết nội dung thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức các hội nghị quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và vận động bầu cử, quá trình bỏ phiếu bầu cử tại các địa phương không có dịch, các địa phương có dịch, nơi không thực hiện giãn cách xã hội, nơi thực hiện giãn cách xã hội, khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa, tại cơ sở thực hiện cách ly y tế và điều trị COVID-19.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thường trực cấp cứu và đáp ứng tình huống khẩn cấp.

Hồng Nhung - Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn