Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/05/2021 07:00

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Phạm Doãn Tùng, Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo

Tên tôi là Phạm Doãn Tùng

Sinh ngày: 29/1/1975.

Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Thường trú: Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Chức vụ hiện nay: Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.

Rất vinh dự cho cá nhân tôi được sự quan tâm giới thiệu của cơ quan, cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, được Uỷ ban MTTQVN thành phố tín nhiệm hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và được Uỷ ban bầu cử thành phố Hải Phòng đưa vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng tại đơn vị bầu cử số 10 huyện Vĩnh Bảo.

Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, đến nay 16 năm công tác ở cơ sở, từ Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Phó Chủ tịch HĐND xã đến năm 2020 được Đảng ủy phân công làm Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình. Một điều thuận lợi đối với tôi là quá trình công tác ngay trên quê hương của mình, có điều kiện gần gũi, hiểu biết, tìm hiểu sâu sắc về phong tục, tập quán của quê hương, về cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; đồng thời cũng thấy hạnh phúc và tự hào chứng kiến bộ mặt nông thôn huyện nhà ngày một khởi sắc và đặc biệt là sự thay đổi về kết cấu hạ tầng giao thông.

Thành phố Hải Phòng chúng ta trong những năm qua có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống Nhân dân có điều kiện sống ngày càng tốt hơn, cơ sở hạ tầng phát triển vượt bậc; trong đó hạ tầng giao thông từ thành thị đến nông thôn và các hạ tầng khác đồng bộ tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực địa phương, HĐND thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua đã bàn, quyết nghị nhiều chính sách quan trọng và kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần quan trọng đưa thành phố chúng ta đạt được những thành tựu nổi bật, có tính đột phá, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hải Phòng đang bước vào thời kỳ phát triển mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều chỉ tiêu yêu cầu cao so với hiện nay, đã được cụ thể trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nhiệm vụ nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, trong đó có vai trò, trách nhiệm của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và đang được cụ thể hóa bằng các chủ đề hành động cho mỗi năm và năm 2021với chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Và tôi hiểu đây cũng là sự kỳ vọng của cử tri đối với HĐND thành phố và mỗi đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tình hình đó, theo tôi các cử tri chúng ta đặt ra trước nhiều vấn đề cho HĐND thành phố nhiều nội dung, yêu cầu và kỳ vọng; tôi sẽ tập trung đề xuất, tham gia ý kiến với HĐND thành phố có quyết sách ở một số nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế, công tác vệ sinh môi trường; các cơ chế chính sách kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, giải pháp để hỗ trợ, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, thủy hải sản, cơ chế đảm bảo tiêu thụ các sản phẩm của nông dân hướng tới chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao, IOT vào sản xuất, đa dạng dịch vụ nông nghiệp như: Du lịch nông nghiệp trải nghiệm, logistics nông nghiệp (như hậu cần, kho bảo quản nông sản, chế biến sâu, vận tải....), ứng dụng nền tảng số, sàn thương mại nông nghiệp để làm tăng cao giá trị cho nông sản, góp phần tăng thu nhập người nông dân thành phố, trong đó huyện Vĩnh Bảo vẫn là địa phương sản xuất nông nghiệp trọng điểm của thành phố. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách đất đai: quy tụ đất đai, dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thông thôn, đặc biệt cho nông dân bị thu hồi đất và cơ hội phát triển cho thanh niên nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu như: giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, nước sạch, xử lý rác thải,... và các cơ chế về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường sống trong lành cho Nhân dân, xây dựng huyện Vĩnh Bảo có không gian nông thôn trù phú; giàu về vật chất, phong phú về văn hóa tinh thần với giá trị truyền thống cốt lõi, xứng danh quê hương Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Là một ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với bản thân, tôi mong muốn nhận được sự động viên, tin tưởng, đồng tình ủng hộ của các đồng chí, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri huyện nhà.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử là đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bản thân càng phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa cụ thể là:

1. Không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Cầu thị trong làm việc và luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri sẽ thực hiện tốt vai trò là đại biểu dân cử, làm tốt nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND thành phố, để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Phát huy trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND. Tích cực tham gia ý kiến đóng góp để quyết định những vấn đề quan trọng , xây dựng các nghị quyết của HĐND nhằm đưa nền kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, thực hiện tốt mục tiêu công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đặc biệt đối với nông nghiệp - nông thôn - nông dân là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Thực hiện tốt chức năng giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND thành phố; giám sát các chuyên đề được nhiều cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố để không phụ lòng tin của cử tri và các tầng lớp Nhân dân.

4. Bản thân không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ này là một vinh dự của bản thân tôi, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Một lần nữa tôi mong muốn nhận được sự động viên, tin tưởng và đồng tình ủng hộ của cử tri huyện nhà.

Cuối cùng tôi xin chúc cử tri huyện nhà nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS