Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/05/2021 08:04

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Trần Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên: Trần Văn Phương

Sinh ngày: 24 tháng 11 năm 1975

Quê quán: Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học ngành Địa lý, chuyên ngành Sinh thái Cảnh quan và Môi trường; Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ môi trường.     

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ, nơi công tác: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường


Là người con của quê hương Thủy Nguyên, tôi rất vinh dự và tự hào được Ủy ban bầu cử thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 9, gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên.

Với cương vị công tác hiện tại, đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu HĐND, tôi thấy mình có đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố để có nhiều cơ hội đóng góp hơn nữa xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng hiện đại, văn minh, phát triển bền vững, xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, tôi cam kết nỗ lực, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu HĐND thành phố; luôn lắng nghe ý kiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cử tri. Chương trình hành động của tôi tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ XXV.

Hai là, với trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tôi sẽ tập trung tham mưu với thành phố thực hiện các nhiệm vụ tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm; thực hiện các giải pháp nâng cao nguồn thu ngân sách từ các nguồn lực về đất đai, tài nguyên môi trường; kiên quyết thu hồi những dự án không đưa vào sử dụng, để hoang hóa đất.

Ba là, phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cần thiết cho triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; chú trọng triển khai các giải pháp kiểm soát hiệu quả hơn chất thải đô thị, nông thôn, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; bảo vệ nguồn cung cấp nước sạch của thành phố; chủ động các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hạn chế thấp nhất thiệt hại thiên tai.

Bốn là, chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục đất đai; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả quản lý của ngành. Tổ chức thực hiện tốt quy trình liên thông trong cung cấp dịch vụ công về cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức ngành; tập trung thực hiện chương trình chuyển đổi số; xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Năm là, cùng với các đại biểu HĐND thành phố thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường ở cơ sở; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan tới lĩnh vực của ngành và kịp thời phản hồi kết quả giải quyết đến nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến với HĐND thành phố.

Bản thân tôi không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; rèn luyện tác phong người cán bộ trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân; trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin và lá phiếu của các cử tri sẽ lựa chọn.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS