Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/05/2021 09:43

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở NN&PTNT

Họ và tên: Phạm Văn Thép

Ngày sinh: 06/9/1977

Trình độ: Thạc sĩ

Chức danh: Giám đốc Sở

Đơn vị công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng.

Trong quá trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tôi đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Rất vinh dự cho tôi khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 12, gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy.

Ông Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng

Tôi ý thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ dành thời gian và tâm huyết thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thành phố, cụ thể:

1. Thực hiện thật tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, giành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn những tâm tư nguyện vọng của cư tri; tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cấp chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Tiếp tục quan tâm và đóng góp vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố và các địa phương để phát huy lợi thế tiềm năng của thành phố nói chung và các địa phương nói riêng. Bản thân sẽ tích cực nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Với cương vị là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tôi sẽ cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố tham mưu cho Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 09/NQ-ĐH đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó ngành Nông nghiệp có 2 nhiệm vụ quan trọng là cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai có hiệu quả các nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, như: hạ tầng nông nghiệp xuống cấp, môi trường nông thôn, vấn đề nông dân bỏ ruộng, nước sạch nông thôn… đây là những nhiệm vụ cần phải tháo gỡ trong thời gian tới.

4. Tại Nghị quyết số 09/NQ-ĐH đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã định hướng xây dựng huyện Kiến Thụy trở thành quận trước năm 2030.

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này cần sự quan tâm vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành thành phố. Với chức trách và nhiệm vụ được giao tôi sẽ cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện nhà để xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của huyện ven đô.

- Từng bước xây dựng nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao gắn với dịch vụ du lịch và xây dựng nông thôn mới.

- Đồng thời tập trung đầu tư phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với quá trình đô thị hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đồng thời phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp nơi vùng quê nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100% số xã của huyện Kiến Thụy về đích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên đây là những nội dung cơ bản chương trình hành động của tôi nếu được trúng cử làm đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS