Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/05/2021 01:27

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

Tên tôi là Lê Anh Quân, sinh năm 1972. Tôi rất vinh dự được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, được UBMTTQ Việt Nam thành phố hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 14, gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương.

Xác định rõ vị trí, chức năng của HĐND thành phố và nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm lớn lao của người đại biểu HĐND, tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Về thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố:

1. Tôi cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Luôn nghiêm túc rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân ở nơi được bầu và Nhân dân thành phố. Tập trung thực hiện đúng chức trách của người đại biểu HĐND thành phố, tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực trong các kỳ họp, phiên họp và các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố.

3. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, tập trung giải quyết hoặc đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của địa phương.

II. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng; Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi vào HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, đi sát thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân thành phố nói chung và nhân dân huyện An Dương nói riêng để từ đó mang tiếng nói của Nhân dân tới HĐND thành phố. Đồng thời tập trung tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đề xuất, tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định, nhất là nhiệm vụ tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

2. Chú trọng công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, quản lý vốn trong các doanh nghiệp nhà nước; quan tâm giải quyết khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân.

3. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là vấn đề môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, khoáng sản của thành phố. Tích cực tham mưu sử dụng với hiệu quả cao nhất đối với nguồn lực hết sức quan trọng mà huyện An Dương có thế mạnh đó là nguồn tài nguyên đất đai phục vụ thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái và hình thành các đô thị văn minh, hiện đại.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Tập trung vào khâu yếu nhất đó là giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ, tiêu cực; xử lý nghiêm đối với cán bộ công chức thuộc quyền gây phiền hà, sách nhiễu, không làm tròn bổn phận công vụ.

5. Quan tâm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

6. Với trách nhiệm Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy phụ trách huyện An Dương, tôi sẽ luôn sâu sát, lắng nghe ý kiến và giải quyết các vướng mắc của nhân dân huyện nhà; phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới HĐND thành phố. Đặc biệt, trong thời gian tới đây, tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành thành phố và huyện khẩn trương đề xuất, hoàn thiện các trình tự, thủ tục chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận; triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và chương trình phát triển đô thị để làm cơ sở xây dựng huyện An Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2025.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; sống giản dị, chân thành, gần gũi, hòa nhập với Nhân dân; đề cao trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, đơn vị và công dân nhằm thực hiện tốt chương trình hành động đã nêu ở trên. Cùng với sự nỗ lực và cầu thị của bản thân, tôi mong muốn thường xuyên nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, giám sát của cử tri và nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình hành động của mình.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS