Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/05/2021 08:00

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI Phạm Văn Lập

Trong quá trình gần 26 năm công tác, trải qua nhiều vị trí, bản thân tôi luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ tháng 8 năm 2019, tôi được Ban Thường vụ Thành ủy điều động về làm Bí thư Huyện ủy huyện Thủy Nguyên. Đây là một vinh dự lớn của cá nhân tôi.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

Gần 2 năm công tác tại huyện, với sự đoàn kết sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của các địa phương, các ngành và doanh nghiệp đặc biệt là sự ủng hộ của Nhân dân huyện nhà, và với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tôi đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện hàng năm với nhiều kết quả nổi bật, những con số ấn tượng về: thu ngân sách, đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, văn hóa truyền thống, an sinh xã hội…. được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Hàng loạt các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian vừa qua đã được triển khai thực hiện nhanh, thần tốc làm thay đổi diện mạo của huyện, các xã, thị trấn, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ cao (hỗ trợ kinh phí xây dựng hoàn thành gần 300 ngôi nhà cho người nghèo và cận nghèo; năm 2020, hoàn thành đưa vào sử dụng gần 70 công trình giáo dục, giao thông; năm 2021 khởi công gần 100 công trình phát triển đô thị, 68 công trình nông thôn mới kiểu mẫu…).

Vị thế của huyện Thủy Nguyên ngày càng được nâng lên, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Thành phố trong những năm qua.

Bản thân tôi rất vinh dự vì được đại diện cho Đảng bộ và nhân dân Thuỷ Nguyên tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI và được Uỷ ban Bầu cử thành phố giới thiệu về đơn vị bầu cử số 9 thuộc địa bàn của 18 xã, thị trấn huyện nhà. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của huyện Thuỷ Nguyên và của thành phố Cảng thân yêu của chúng ta.

Qua nghiên cứu tôi được biết, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; quyết định những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, HĐND giám sát hoạt động của các cơ quan cùng cấp; giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và của công dân.  

Bằng tâm huyết của một người đứng đầu Đảng bộ huyện, bằng những kinh nghiệm thực tế của bản thân và kết quả đã đạt được trên những cương vị công tác đã được giao, tôi rất mong được các bác, các đồng chí và cử tri tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ, bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để tôi có điều kiện thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ sau:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương. Tiếp tục dành nhiều thời gian sâu sát cơ sở, nhất là các địa bàn, đơn vị còn nhiều khó khăn để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri và phản ánh đầy đủ, trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND thành phố; đồng thời kiến nghị với thành phố và các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết, nhất là những vấn đề mà cử tri của huyện đang quan tâm hiện nay, như: Việc xây dựng Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng; việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, nâng cao thu nhập cho người dân; công tác giải phóng mặt bằng... Đồng thời, với những kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, tôi sẽ tiếp thu, chỉ đạo UBND và các phòng, ban của huyện kịp thời giải quyết.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực; đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp và khu đô thị lớn trên địa bàn; ưu tiên tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tập trung phát triển các ngành có tiềm năng, lợi thế; triển khai thực hiện các chương trình phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã để phấn đấu trước năm 2025, 35 xã trên địa bàn huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với các hạ tầng hiện đại theo tiêu chí đô thị. Qua đó, tạo nên sự khởi sắc và nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của huyện trong những năm tiếp theo.   

3. Quan tâm, đề xuất và phối hợp với các cấp, các ngành thành phố lãnh đạo thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý trên các lĩnh vực khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; tập trung phát triển văn hoá - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.

4. Với chức trách là ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, quan tâm đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, cùng tập thể Ban thường vụ Thành ủy thảo luận, đóng góp ý kiến, quyết định những chủ trương lớn của thành phố, thể chế hoá Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Đồng thời, lĩnh hội chủ trương của Thành uỷ,  cùng tập thể Ban chấp hanhg, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong huyện phát huy truyền thống “anh hùng quật khởi” cùng những kết quả quan trọng đã đạt được, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, từng bước triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đề xuất với Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể và sở - ngành thành phố giúp huyện triển khai chuẩn bị tốt các nội dung, sớm xây dựng Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025.

5. Tiếp tục xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, thời gian qua đã luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giám sát tích cực của cử tri để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS