Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2021 17:00

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng

Họ và tên: Đỗ Đức Hòa, sinh ngày 26/7/1975.

Quê quán: xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.

Được ứng cử vào Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là niềm vinh dự lớn đối với tôi, hơn nữa là người con của quê hương Thủy Nguyên, gắn bó với người dân có truyền thống vẻ vang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn tôi là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả tốt (các kỳ họp, các phiên họp, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri).

2. Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân thành phố. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với HĐND thành phố và các cơ quan hữu quan về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân và nhân dân; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân và nhân dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

4. Thực hiện quyền của Đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật để thực sự đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri, của nhân dân.

5. Trên cương vị công tác tôi xin hứa sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của nông dân, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn. Trong thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam năm 1946, Người đã viết “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Do đó, tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng tham mưu cho Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố nói chung và huyện Thủy Nguyên nói riêng; căn cứ chức năng nhiệm vụ, tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội Nông dân thành phố làm tốt vai trò là đầu mối liên kết 6 nhà: nhà doanh nghiệp, nhà nước, ngân hàng, nhà khoa học, nhà phân phối và nông dân để tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh cho nông dân; khuyến khích và tạo điều kiện cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển nhanh các mô hình trang trại, gia trại trên cơ sở phát huy thế mạnh từng vùng, từng địa phương. Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ dạy nghề cho nông dân phát triển kinh doanh, trong đó chú trọng hỗ trợ vốn cho nông dân trong 5 năm tới. Góp phần tích cực vào sự phát triển nông nghiệp thành phố thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, quận và cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội, đặc biệt là nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân và nhân dân.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước đang có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cho phát triển và hội nhập, một mặt chúng ta phải đối mặt với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tôi cũng như các ứng cử viên tin tưởng vào sự lựa chọn sáng suốt của cử tri, bầu ra các đại biểu có đức, có trí tuệ phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, hiện thực hóa khát vọng vươn lên, xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, hướng tới là một trong những thành phố hiện đại hàng đầu của khu vực Ðông Nam Á vào năm 2030 và của châu Á vào năm 2045 như Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị đã đề ra, xứng đáng là “Thành phố gương mẫu của nước ta” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS