Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/05/2021 16:11

Chương trình hành động của ứng cử đại biểu Quốc hội: Đại tá Nguyễn Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đơn vị bầu cử số 02

Năm sinh: 1969; Giới tính: Nam

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­THAM MƯU ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, QUỐC HỘI XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI CÁCH MẠNG, CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI

Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Hải Phòng, là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân; đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân thành phố. Bởi Hải Phòng không chỉ là quê hương nuôi dưỡng tôi trưởng thành, mà còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, có vị trí chiến lược trong toàn bộ tiến trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta và hiện nay Hải Phòng là thành phố đáng sống, điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đặc biệt, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, nếu được trúng cử Đại biểu Quốc hội tôi càng có điều kiện tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của thành phố, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, xây dựng LLVT thành phố có đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời giúp tôi có nhiều thông tin, kinh nghiệm, kiến thức để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình với chương trình hành động cụ thể như sau:  

Một là, Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định với mục tiêu, lý tưởng của cách mạng Việt Nam; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong xã hội, đặc biệt là chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng thực hiện tốt các hoạt động giám sát để làm cho các quyết định của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất.

Hai là, Phát huy tốt khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội thông qua đi thực tế, tiếp xúc cử tri định kỳ, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân để phản ánh, đề xuất Quốc hội, các cấp chính quyền giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; xứng đáng với sự tín nhiệm, gửi gắm của cử tri thành phố. Đồng thời, tham gia cùng Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là chăm lo phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, Cùng với các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội có những cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; giúp thành phố huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để Hải Phòng tiếp tục phát triển bứt phá; nhất là phát triển mở rộng không gian đô thị, phấn đấu đến năm 2025 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhất là chủ trương “Đầu tư cho công tác an sinh, phúc lợi xã hội đi trước phát triển kinh tế” để nhân dân thực sự là đối tượng thụ hưởng, tạo niềm tin, sự đồng thuận, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững. 

Bốn là, Từ thực tiễn sinh động của thành phố, tôi sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy hoạch định các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt việc mở rộng và nâng cao chất lượng các hình thức dân chủ, bảo đảm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Năm là, Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư duy mới về quốc phòng được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, tham mưu cho thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; trong đó ưu tiên xây dựng các công trình quốc phòng - an ninh phòng thủ tuyến biên giới trên biển, đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Đồ Sơn, Tiên Lãng, Kiến Thụy. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện có trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao, giữ vững chủ quyền, biển đảo; luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Chỉ đạo LLVT tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS