Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2021 12:54

Chương trình hành động của đồng chí Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố khóa XVI

Họ và tênTống Văn Băng

Sinh ngày: 17/7/1974

Quê quán: Xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Thường trú: số nhà 52/37 Nam Pháp I, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

Ứng cử: Đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi được Hội đồng bầu cử thành phố giới thiệu là ứng cử viên, đại diện cho tổ chức công đoàn và công nhân lao động thành phố Hải Phòng tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI và đã được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri của huyện Thủy Nguyên, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, công nhân lao động toàn thành phố.

Tôi cũng ý thức được rằng, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ này tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND thành phố các khóa trước đây và các vị đại biểu HĐND thành phố đại diện cho công nhân lao động thành phố Hải Phòng và đại diện cho cử tri của huyện Thủy Nguyên trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò, hiệu lực của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của thành phố Hải Phòng, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nói chung và người lao động nói riêng trong giai đoạn phát triển huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng hiện nay.

Khi được giới thiệu ứng cử tại huyện Thủy Nguyên, tôi nhận thức được vị trí, vai trò về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện rất quan trọng đến sự phát triển chung của thành phố cũng như mong muốn, kỳ vọng của nhân dân và cử tri về sự phát triển của huyện trong thời gian tới là rất lớn, vì là huyện lớn nhất của thành phố, có bề dày về lịch sử, văn hóa và tốc độ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua về các phương diện kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn công tác tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe ý kiến và cùng với Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ cấp huyện và cấp xã, tập trung nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trong huyện để tham gia các ý kiến có chất lượng vào các nghị quyết của HĐND thành phố về các cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của huyện, gắn liền với sự phát triển chung của thành phố

Với mong muốn đó, khi tôi trúng cử, sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND thành phố khóa XVI ứng cử tại huyện Thủy Nguyên và đại diện cho công nhân lao động của thành phố Hải Phòng với Chương trình hành động cơ bản như sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ công chức, Đảng viên và người đại biểu HĐND thành phố khóa XVI. Thường xuyên học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức chung và kiến thức chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

2. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND thành phố; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm cũng như ý những ý nguyện của nhân dân trong mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị hợp pháp và chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND thành phố, với các cấp, các ngành để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

3. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng văn bản luật và các nghị quyết của HĐND thành phố khóa XVI theo quy định của pháp luật và mong muốn của đông đảo cử tri, nhân dân và người lao động quan tâm nhằm phát huy vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân trong cơ quan quyền lực cao nhất của thành phố Hải Phòng; tham gia xây dựng các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về nhà ở cho công nhân lao động, về điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới.

4. Thực hiện đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND thành phố tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố. Cùng với các đại biểu HĐND thành phố nâng cao chất lượng hoạt động vai trò của HĐND thành phố, thực sự là cơ quan, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

5. Trên cương vị công tác là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND thành phố, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối kết hợp với các ngành, các cấp và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân; thường xuyên nghiên cứu thực tiễn, tham mưu cho các Ban của HĐND và các cơ quan có thẩm quyền của thành phố về các giải pháp, cơ chế, chính sách đối với người lao động tại thành phố. Quan tâm tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có tay nghề, có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng thực hành giỏi phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn, nâng cao năng suất lao động để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thể chế hóa các mục tiêu về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); thúc đẩy các mục tiêu an sinh xã hội cho người lao động.

Tôi đồng thời được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hải Phòng thống nhất giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, trong đó có huyện Thủy Nguyên. Và nếu trúng cử, tôi sẽ tiếp tục có cơ hội hơn để chuyển tải các nội dung không chỉ với HĐND thành phố mà còn với Quốc hội khóa XV và các bộ, ngành Trung ương để góp phần hoàn thiện các mục tiêu mà thành phố Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên đã đề ra.

Tôi luôn cầu thị và mong muốn các cơ quan có thẩm quyền, cử tri huyện Thủy Nguyên, người lao động và Nhân dân của thành phố Hải Phòng thường xuyên ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm và trên cơ sở đó, tôi tin tưởng rằng chương trình hành động trên đây của cá nhân tôi sẽ đạt được.

Trân trọng cảm ơn./.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn