Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2021 10:09

Chương trình hành động của đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương - Ứng cử  viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3

Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố Hải Phòng!

Tôi xin tự giới thiệu, tôi: Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, 46 tuổi, hiện nay là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng.

Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi nhận thức được đây là một trách nhiệm lớn lao bởi đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Quốc hội  là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các quốc sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyên vọng  của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong những năm qua, đất nước và thành phố Hải Phòng chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục duy trì ở mức độ khá cao; đời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện; giáo dục - đào tạo có bước đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng được xây dựng ngày càng đồng bộ với nhiều công trình hiện đại; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng; an ninh - quốc phòng được tăng cường, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; quan hệ đối ngoại và hộp nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước và thành phố. Như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay”.

Tuy nhiên, về kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố chúng ta phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Kính thưa cử tri và Nhân dân thành phố!

Qua thời gian công tác 18 năm tại Công an quận Hồng Bàng và 5 năm công tác tại Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng, trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, tôi có điều kiện gần gũi, gặp gỡ và trao đổi với Nhân dân; thấu hiểu những khó khăn, tồn tại của cơ sở và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là cơ hội lớn để tôi tiếp tục được lắng nghe và phản ánh nhiều hơn nữa những vấn đề cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm để gửi đến diễn đàn Quốc hội.

Tôi xin báo cáo chương trình hành động với 5 nội dung chính sau:

1. Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, trước hết:

- Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan, tổ chức; thực hiện vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

- Tích cực đi cơ sở và tham dự các buổi tiếp xúc cử tri.

- Đề xuất giải pháp để góp phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm trong phạm vi quyền hạn của mình.

2. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật;

- Tham gia hoạt động giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách để bảo đảm quyền lợi cho nhân dân.

- Đề xuất Quốc hội xây dựng và thông qua Luật Phụ nữ.

- Tham gia thảo luận, đưa ra giải pháp và quyết định những vấn đề mà hiện nay người dân đang quan tâm như: Phòng chống biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực các; vấn đề lao động - việc làm đối với với thanh niên và phụ nữ; bảo đảm cho Luật Bình đẳng giới được thực hiện đạt hiệu quả thực chất; đảm bảo quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nhất là chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Nắm tình hình, đề xuất với Quốc hội các vấn đề, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự theo chức trách, nhiệm vụ của lực lượng Công an.

3. Tôi sẽ đề xuất với Quốc hội để sửa đổi, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể, đặc biệt là cán bộ đoàn thể ở cơ sở.

4. Là ứng viên nữ đang công tác tại Hội Phụ nữ Công an thành phố, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, với Chính phủ ban hành những chính sách phù hợp liên quan tới phụ nữ, gia đình và trẻ em.

5. Với vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân, tôi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gần dân, trọng dân, vì dân; bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và kiến thức chuyên môn để có đủ điều kiện phẩm chất, năng lực, tâm huyết, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và sự năng động của phụ nữ Công an nhân dân, phụ nữ thành phố Hải Phòng, tôi mong nhận được sự ủng hộ của cử tri và Nhân dân thành phố để tôi có thêm điều kiện cống hiến, đóng góp kiến thức, trí tuệ xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tôi xin kính chúc toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn