Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2021 10:00

Chương trình hành động của đồng chí Mai Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của đồng chí Mai Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm to lớn đối với tôi trước Đảng và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Trong khuôn khổ nhận thức của bản thân, tôi biết và hiểu Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất của Nước CHXHCN Việt Nam, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Quốc hội thực hiện chức năng làm Hiến pháp, làm Luật; quyết định những vấn đề lớn của quốc gia và giám sát tối cao các hoạt động của bộ máy nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người được Nhân dân bầu ra, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, tham gia thực hiện các chức năng của Quốc hội.

Trong những năm qua, đất nước ta và thành phố Hải Phòng đã có nhiều thay đổi về mọi mặt: thu nhập bình quân đầu người tăng, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; giáo dục - đào tạo có bước phát triển, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao và thực chất hơn; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đặc biệt Hải Phòng có bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh  kết quả được thể hiện qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hải Phòng được đánh giá ngày càng tốt hơn; Từ năm 2015 đến nay,  Hải Phòng đã thu hút được các nhà đầu tư lớn của các quốc gia và trong nước với quy mô ngày càng tăng; về cơ sở hạ tầng có nhiều công trình mới được khởi công, đặc biệt nhiều công trình giao thông trọng điểm và liên kết vùng đã được khởi công và khánh thành, tạo nên một diện mạo mới cho thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, đất nước và thành phố cũng còn đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, đó cũng chính là những vấn đề được cử tri quan tâm:

1.  Kinh tế phát triển nhanh nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế và còn thiếu tính bền vững. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chưa thực sự dựa vào nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường một số mặt còn yếu kém khắc phục còn chậm. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn là thách thức, lao động phổ thông chiếm đa số, lao động có trình độ kỹ thuật và tay nghề còn hạn chế. Khoảng cách thu nhập và mức sống của các tầng lớp nhân dân khá chênh lệch; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Một số biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và những vụ việc bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em gây bức xúc trong xã hội.

Từ những vấn đề nêu trên, khi được trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ góp phần thực hiện các hoạt động để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực tế, thể hiện ở một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương, chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan trong những chính sách chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, đặc biệt quan tâm tới 3 trụ cột  kinh tế của thành phố là: công nghiệp, công nghệ cao; cảng biển -logisstic; du lịch và thương mại đồng thời với sự phát triển bền vững về kinh tế “phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường”. Quan tâm đề xuất những chính sách ưu tiên hợp lý nhằm giải quyết tốt và có hiệu quả để phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, như: vấn đề chăm sóc sức khỏe y tế cộng động, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực; môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;các chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; các giải pháp, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó chú trọng những giải pháp khả thi vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt nhằm triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ hai: Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, phát triển. Trong đóng góp xây dựng pháp luật tôi sẽ tham gia lồng ghép giới trong các dự án luật thông qua các kỳ họp Quốc hội. Trong đó tập trung những vấn đề về cơ chế, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em: về sức khỏe, sinh sản, giáo dục – đào tạo, lao động – việc làm,… góp phần thúc đẩy mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc. 

Thứ ba: Là một nhà giáo, nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tôi luôn trăn trở về vấn đề thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và vấn đề lao động việc làm phục vụ sự phát triển thành phố. Vì vậy, tôi sẽ tập trung làm tốt vấn đề ưu tiên này và mang tính xuyên suốt. Sở dĩ tôi chọn vấn đề này là ưu tiên bởi vì: nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố nòng cốt để phát triển bền vững cho kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập, trong quá trình thành phố trở thành thành phố thông minh là chiến lược hàng đầu và trọng tâm trong phát triển bền vững và đi xa hơn cho nền kinh tế, cũng như phát triển xã hội.

Cuối cùng: Tôi nhận thức sâu sắc việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri là nhiệm vụ hàng đầu của người đại biểu dân cử. Bản thân không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công; tích cực tham gia có chất lượng, hiệu quả về lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đại biểu; Nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng là cầu nối quan trọng để chuyển tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của địa phương đến Nghị trường Quốc hội.

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn