Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/04/2021 03:44

Cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở quận Đồ Sơn nắm bắt định hướng tuyên truyền về bầu cử

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố; được sự đồng ý của Thường trực Quận uỷ, ngày 22/4, Liên đoàn Lao động quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đồng chí cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhấn mạnh: Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khoá XV, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Ngọc Thức - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố cung cấp những thông tin cơ bản về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về cuộc bầu cử.

Đồng chí Đỗ Đình An - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đồ Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đây là những nội dung rất quan trọng, cần thiết đối với cán bộ Công đoàn các cấp, nhằm giúp các đồng chí cán bộ Công đoàn nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, nắm bắt những vấn đề trọng tâm của công tác bầu cử; một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND do Quốc hội ban hành. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng cuộc bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đoàn kết dân tộc, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân. Qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hồng Nhung – Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS