Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ cho Kỳ thi vào Lớp 10 THPT, năm học 2023 - 2024

(Haiphong.gov.vn) – Trong 02 ngày 29 và 30/5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT, năm học 2023 -2024 tại các địa điểm đặt Hội đồng coi thi trên toàn thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn