Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/03/2021 08:29

Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu

(Haiphong.gov.vn) - Ủy ban bầu cử thành phố có Quyết nghị: Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu.

Cụ thể: Tổng số đại biểu được bầu là 67 đại biểu; tổng số đơn vị bầu cử là 14 đơn vị.


Trụ sở phường An Biên, quận Lê Chân (đơn vị bầu cử số 4)


Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

1. Đơn vị bầu cử số 1: gồm 9 phường thuộc quận Hồng Bàng; 12 xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ; được bầu 5 đại biểu.

2. Đơn vị bầu cử số 2: gồm 7 phường thuộc quận Ngô Quyền (Vạn Mỹ, Cầu Tre, Lạc Viên, Máy Tơ, Đông Khê, Gia Viên và Máy Chai); được bầu 4 đại biểu.

3. Đơn vị bầu cử số 3: gồm 5 phường thuộc quận Ngô Quyền (Cầu Đất, Lạch Tray, Đằng Giang, Lê Lợi và Đồng Quốc Bình) và 6 phường thuộc quận Đồ Sơn; được bầu 4 đại biểu.

4. Đơn vị bầu cử số 4: gồm 12 phường thuộc quận Lê Chân (Cát Dài, An Biên, Trại Cau, Hàng Kênh, Dư Hàng, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá và Đông Hải); được bầu 5 đại biểu.

5. Đơn vị bầu cử số 5: gồm 3 phường thuộc quận Lê Chân (Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm) và 6 phường thuộc quận Dương Kinh; được bầu 5 đại biếu.

6. Đơn vị bầu cử số 6: gồm 8 phường thuộc quận Hải An; được bầu 5 đại biểu.

7. Đơn vị bầu cử số 7: gồm 10 phường thuộc quận Kiến An; được bầu 4 đại biểu.

8. Đơn vị bầu cử số 8: gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Hợp Thành, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan và thị trấn Núi Đèo); được bầu 5 đại biểu.

9. Đơn vị bầu cử số 9: gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Hòa Bình, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ, Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Trung Hà, Thuỷ Triều, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, An Lư, Đông Sơn và thị trấn Minh Đức); được bầu 5 đại biểu.

10. Đơn vị bầu cử số 10: gồm 30 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo; được bầu 5 đại biểu.

11. Đơn vị bầu cử số 11: gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão; được bầu 5 đại biểu.

12. Đơn vị bầu cử số 12: gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy; được bầu 5 đại biểu.

13. Đơn vị bầu cử số 13: gồm 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng; được bầu 5 đại biểu.

14. Đơn vị bầu cử số 14: gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương; được bầu 5 đại biểu.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn