Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/05/2020 10:54

Tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 14/4/2020 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020.

Kế hoạch nhằm thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tháng hành động năm nay diễn ra từ ngày 1/5/2020 đến ngày 31/5/2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch. Khuyến khích tổ chức các hoạt động qua hình thức trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch, cụ thể: tổ chức phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, tập trung một số ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thăm quan các mô hình, doanh nghiệp điển hình về an toàn vệ sinh lao động; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020

. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

. Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

. Tăng cường rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm việc.

. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

. Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

. Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc.

. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa.

. Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

. Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.

. Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động.

. Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS