Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/05/2020 10:00

Năm 2020: Nhiều thuận lợi và thách thức trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

(Haiphong.gov.vn) - Theo thông lệ hàng năm, tháng 5 là tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cơ sở và người lao động hưởng ứng tích cực, công tác an toàn, vệ sinh lao động đã bám sát chương trình mục tiêu kế hoạch đề ra.

Theo đó, chủ trương xã hội hóa các dịch vụ thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy thêm nguồn lực đầu tư cho công tác này. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở và người lao động được nâng lên rõ rệt, đặc biệt trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết quả bước đầu đã góp phần kiềm chế tai nạn lao động, tổng số vụ tai nạn lao động năm 2019 giảm 15,9% so với năm 2018, thành phố Hải Phòng không nằm trong 10 địa phương có số vụ tai nạn lao động nhiều nhất; đồng thời giảm số người mắc bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc.

Năm 2019, trên địa bàn thành phố có 1 tập thể được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua xuất sắc, 10 tập thể, 4 cá nhân được xét tặng bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND thành phố; 5 tập thể, 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an thành phố đã công nhận 108 điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy...

Năm 2020 là năm đầu tiên thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động số 76-Ctr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế thành phố được dự báo tiếp tục bứt phá với tốc độ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến trên thế giới chính thức đi vào sản xuất tại địa phương. Lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử, công nghiệp sản xuất ô tô, may mặc, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục phát triển mạnh. Nhiều dự án, công trình xây dựng trọng điểm của thành phố tiếp tục được triển khai nhanh. Do nhu cầu lao động ngày càng gia tăng, lực lượng lao động chưa qua đào tạo, lao động nông thôn tiếp tục được các doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang được hội nhập mạnh mẽ vào Việt Nam, các công nghệ tự động hóa được áp dụng sâu rộng. Bên cạnh đó, việc xã hội hóa sâu rộng các hoạt động dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động dễ dẫn tới chất lượng cung cấp các dịch vụ này bị ảnh hưởng do cạnh tranh không lành mạnh.

Với những thuận lợi đồng thời cũng là những thách thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, đòi hỏi công tác quản lý, thực hiện an toàn, vệ sinh lao động phải có nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, triển khai có hiệu quả nhằm đạt mục tiêu để ra, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 là “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; cải cách thủ tục hành chính về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu về Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe của người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

V.H.N

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS