Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/07/2020 03:44

Vẫn tái diễn hành vi quảng cáo lên biển báo giao thông trên các tuyến đường

Biển báo giao thông là một trong những công trình báo hiệu đường bộ quan trọng, cung cấp thông tin giúp người tham gia giao thông an toàn. Do vậy, Luật pháp nghiêm cấm xâm phạm, phá hoại những công trình báo hiệu đường bộ nói chung, biển báo giao thông nói riêng.

Theo điểm c, khoản 6, Điều 12 nghị định 100/2019/NĐ-CP phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi: “Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ”. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ và khắc phục ngay những biển báo bị dán,vẽ quảng cáo trên tuyến đường này, bên cạnh đó thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị cũng như lên án những hành vi sai trái đó, vì một cuộc sống văn minh tốt đẹp hơn.           

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn