Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/11/2021 07:28

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ thành phố Hải Phòng đi đến Bến xe phía Nam Hà Giang, tỉnh Hà Giang

(Haiphong.gov.vn) – Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải, từ ngày 1/11/2021 tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ các Bến xe thuộc thành phố Hải Phòng đến Bến xe phía Nam Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đồng thời, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ thành phố Hải Phòng đi thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Sở GTVT thành phố tạm đình chỉ hiệu lực của phù hiệu đã cấp cho các phương tiện kinh doanh vận tải thuộc diện dừng hoạt động nêu trên. Các đơn vị vận tải có trách nhiệm dừng hoạt động của phương tiện, nộp ngay phù hiệu về Sở GTVT thành phố; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng, ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khẩn trương thông báo cho các đơn vị vận tải và hành khách được biết nội dung nêu trên.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS