Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/12/2021 20:30

Tạm dừng hoạt động Bến xe Thượng Lý và Bến xe Cát Hải từ ngày 21/12/2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

(Ảnh minh họa).

(Haiphong.gov.vn) - Sở Giao thông vận tải vừa có Thông báo 4400/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động Bến xe Thượng Lý, Bến xe Cát Hải và hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn các địa phương có mức độ dịch cấp 4 từ ngày 21/12/2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19, cho đến khi có Thông báo mới.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng và Ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý vận tải kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn các địa phương nêu trên thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn