Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/06/2021 19:25

Quyết định nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng - Đặc sản Đồ Sơn - Hải Phòng” cho sản phẩm cá thu phơi một nắng của quận Đồ Sơn

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 27/11/2020, UBND thành phố có Quyết định số 3583/QĐ-UBND nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng - Đặc sản Đồ Sơn - Hải Phòng” cho sản phẩm cá thu phơi một nắng của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: UBND quận Đồ Sơn.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Cử nhân Hoàng Đình Dũng, Trưởng phòng Phòng Kinh tế, UBND quận Đồ Sơn

Kết quả xếp loại: Đạt.

UBND thành phố giao: Sở Khoa học và Công nghệ công bố và quản lý sau nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ theo quy định; UBND quận Đồ Sơn sử dụng kết quả của nhiệm vụ cho hoạt động của đơn vị theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS