Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quyết định nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng - Đặc sản Đồ Sơn - Hải Phòng” cho sản phẩm cá thu phơi một nắng của quận Đồ Sơn

Thời gian 05/06/2021 02:25
(Haiphong.gov.vn) - Ngày 27/11/2020, UBND thành phố có Quyết định số 3583/QĐ-UBND nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng - Đặc sản Đồ Sơn - Hải Phòng” cho sản phẩm cá thu phơi một nắng của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Quyết định nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Gạo nếp cái hoa vàng Đại Thắng" cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Thời gian 30/09/2020 16:48
Ngày 28/9/2020, UBND thành phố có Quyết định số 2989/QĐ-UBND nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Gạo nếp cái hoa vàng Đại Thắng" cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Quyết định nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể "Trứng vịt Chấn Hưng" cho sản phẩm trứng vịt của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Thời gian 30/09/2020 16:41
Ngày 28/9/2020, UBND thành phố có Quyết định số 2990/QĐ-UBND nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể "Trứng vịt Chấn Hưng" cho sản phẩm trứng vịt của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Nghiệm thu kết quả thực hiện nghiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

Thời gian 25/09/2020 08:03
UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá vược xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”.


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn