Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/03/2022 14:15

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc sông Cấm

Quang cảnh cuôc họp.

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 5/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nghe báo cáo các kiến nghị của một số hộ dân có đất thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trên địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Cùng dự làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên báo cáo nội dung bồi thường, hỗ trợ và giải quyết kiến nghị.

Thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên đã triển khai tổ chức thực hiện công tác GPMB từ tháng 4/2017. Đến thời điểm này, huyện đã kiểm kê được 2.786/2.788 hộ, trong đó có 1.300 hộ dân có nhà ở trên đất; đã chi trả tiền cho 968/1300 hộ.

Trong quá trình thực hiện dự án, một số hộ dân có kiến nghị về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư việc thu hồi đất. Tại cuộc họp sáng nay, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nghe ý kiến, kiến nghị của 06 hộ dân, gồm các hộ: ông Nguyễn Huy Reo, ông Nguyễn Tuấn Cường, ông Cao Văn Dũng, ông Lê Văn Hữu (tức Lê Hữu), ông Lê Văn Thủy và bà Trần Thị Hải Yến đều ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.

Đại diện các hộ dân phát biểu kiến nghị tại cuộc họp.

Theo đó, các hộ kiến nghị việc liên quan đến cấp đất tái định cư, xác định lại thời điểm sử dụng đất, công nhận đất đang sử dụng là đất ở, đề nghị tách đất thành các thửa…

Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, cùng phương án bồi thường, hỗ trợ, nội dung giải quyết kiến nghị của huyện Thủy Nguyên liên quan đến diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng hồ sơ, nguồn gốc đất đai của các hộ hiện chưa rõ ràng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu kết luận cuộc họp.

Chủ tịch giao các Sở, ngành và địa phương căn cứ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, nguồn gốc đất đai, phương án bồi thường theo hướng áp dụng các hết cơ chế chính sách để bảo đảm quyền lợi của người dân trên cơ sở quy định của pháp luật.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh, trên thực tế hiện đang có những chế độ chính sách vượt thẩm quyền của Chủ tịch, cần có cuộc họp bàn và thống nhất của tập thể lãnh đạo thành phố. Chủ tịch cho biết, sau khi nghiên cứu thấu đáo và làm việc cụ thể với các ngành, thành phố sẽ trả lời chính thức về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 06 hộ dân, khi giải quyết xong những trường hợp này, các hộ tương tự cũng sẽ được giải quyết như vậy. Theo đó, dự kiến đầu tuần tới Chủ tịch UBND thành phố cùng với các Sở, ngành chức năng họp bàn và nghe lại vấn đề trên.

Minh Hảo; Ảnh – Đàm Thanh

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS