Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông

(Haiphong.gov.vn) – Trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đang có chiều hướng gia tăng với những diễn biến hết sức phức tạp, chiều 29/11, trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố Nguyễn Văn Luyến đã cuộc Đối thoại cung cấp các thông tin liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn