Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/11/2015 17:58

Khởi công gói thầu hơn 796 tỷ đồng tại Hải Phòng


Liên danh nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (BDCC), Công ty cổ phần Tập đoàn Việt ức, cùng Ban quản lý Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường TP. Hải Phồng vừa tổ chức khỏi công xây dựng Khu  liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh (Gối thầu C).

Đây là gói thầu thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I có tổng vốn hơn796 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của UBND TP. Hải Phòng.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn có diện tích 65,85 ha, gồm khu chôn lấp, hệ thống thu gom nước rác, khu xử lý nước rác, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, khu nhà hành chính phụ trợ, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, giếng quan trắc nước ngầm

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn