Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/03/2014 14:36

Dự án Đường bao Đông Nam quận Hải An đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB

Dự án Đường bao Đông Nam quận Hải An đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB

Dự án Đường bao Đông Nam quận Hải An đoạn từ khu vực chân cầu Rào đến vị trí giao đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là một trong những dự án thuộc danh mục các dự án ưu tiên của Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ – UBND ngày 09/4/2009 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 với tổng mức đầu tư 2.066,54 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 1.300 tỷ đồng, ngân sách thành phố là 200 tỷ đồng và nguồn thu từ đấu giá đất trên địa bàn quận Hải An là 566,54 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư Dự án bao gồm việc xây dựng tuyến đê sông dài 6.594,12m và tuyến đường dưới chân đê dài 6.586,68 từ vị trí giao với tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về tình hình triển khai dự án, đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành. Gói thầu xây lắp số 2 thi công từ km0+642 đến km3+100 đã hoàn thành xong việc thi công lớp cát đen nền đường từ km1+100 đến km1+600. Gói thầu xây lắp số 3 thi công đoạn tuyến giữa từ km3+100 đến km3+900 dài 800m với giá trị 171 tỷ đồng, đã thi công xong phần chất tải nền đường, hiện đang trong quá trình quan trắc theo dõi lún nền đường, tổ chức cắm xong bấc thấm chân đê và đang tiến hành đắp gia tải và đúc cấu kiện bê tong đúc sẵn, chuẩn bị thi công cống ngang đê. Gói thầu xây lắp số 4 thi công từ km3+900 đến km7+75 đã hoàn thành việc thi công lớp cát đen nền đường và lắp đặt bàn quan trắc lún từ km3+900 đến km6+200.

Lũy kế vốn ngân sách đã bố trí cho dự án đến nay là 239 tỷ, trong đó vốn ứng trước ngân sách TW là 200 tỷ.

 Thùy Chi

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS