Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/05/2020 00:39

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ, giấy tờ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 không đúng theo quy định

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng, cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 12/5/2020, trong đó có 2 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp tỉnh, gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; và Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Đến ngày 19/5/2020, Cổng dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận 138 hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho người lao động thuộc doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi thông tin do sai sót về mã đơn vị, mã số bảo hiểm xã hội… còn nhiều.

Để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan:

Một là, hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, đề nghị Tổng đài của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (19009068) thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ khai liên quan đến bảo hiểm xã hội giúp người sử dụng lao động chuẩn hóa hồ sơ ngay từ khi nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng trực tiếp hoặc kết nối, điều hướng cuộc gọi từ Tổng đài của Cổng Dịch vụ công Quốc gia (18001096).

Hai là, chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng tập trung giải quyết các hồ sơ hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác đối với các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản trên.

Đồng thời, UBND thành phố giao Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ, giấy tờ không đúng theo quy định.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS