Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Thời gian 01/08/2020 02:15
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.  

Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời gian 29/07/2020 10:32
Thời điểm hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình nghiệp vụ để xác minh bệnh nghề nghiệp trong trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ quan trắc môi trường lao động, thất lạc hồ sơ sức khỏe, thất lạc hồ sơ bệnh án.

Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời gian 29/07/2020 02:31
Ngày 28/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Bổ sung một số chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời gian 25/07/2020 08:48
Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN mà Bộ Tài chính đang dự thảo.

Tai nạn lao động giảm trong 6 tháng đầu năm 2020

Thời gian 19/07/2020 14:12
Theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2020 trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với 6 tháng đầu năm 2019 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người.

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

Thời gian 15/07/2020 11:46
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thời gian 15/07/2020 11:44
Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng

Thời gian 09/07/2020 11:20
Công ty TNHH TĐX ở Bình Dương gửi đến HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp câu hỏi về việc cho thuê lại lao động như sau: công ty TĐX có sử dụng người lao động A với hình thức là thuê lại lao động của Công ty X

Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi cho tài xế lái xe

Thời gian 29/06/2020 10:25
Công ty X dự định soạn thảo quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và chấm công cho tài xế theo tình hình làm việc thực tế tại công ty. Cụ thể tình hình như sau:

Thời gian dừng đóng BHXH nghỉ không lương

Thời gian 27/06/2020 10:42
Doanh nghiệp do khó khăn nên từ tháng 2 đã cho nhân viên nghỉ luân phiên, chỉ đi làm 1-2 tuần. Nên theo quy định của BHXH thì sẽ không phải đóng BHXH khi nghỉ từ 13 công trở lên. Vậy nên chúng tôi đã báo giảm nghỉ không lương từ tháng 2.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS