Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Thời gian 02/10/2012 14:43
Dự án xây dựng Cảng cửa ngõ Hải Phòng ( giai đoạn khởi động ) đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 476/QĐ – BGTVT với tổng mức đầu tư: 22.228,06 tỷ đồng ( trong đó hợp phần A: 16.993,83 tỷ đồng là nguồn vốn ngân sách nhà nước, hợp phần B: 8.234,231 tỷ đồng giao cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam huy động vốn để đầu tư xây dựng).

Dự án nâng cấp Đường 25 đi Quốc lộ 10 (huyện Tiên Lãng)

Thời gian 23/05/2012 17:12
Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp 03 km đường 25, giáp thị trấn Tiên Lãng đã được UBND thành phố phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 với tổng mức đầu tư 22.190 triệu đồng ( trong đó ngân sách thành phố cấp 20.758 triệu đồng, ngân sách huyện cấp 1.432 triệu đồng).

Dự án Đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá bến Đông Xuân – huyện Thủy Nguyên

Thời gian 10/05/2012 15:29
Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá bến Đông Xuân – xãPhả Lễ - huyện Thủy Nguyên được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 với tổng mức đầu tư là 114,672 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn thuộc chươn gtrình xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão theo Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư là UBND huyện Thủy Nguyên.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS