Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/11/2013 10:58

Triển khai Dự án đường nối Hạ Long với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Triển khai Dự án đường nối Hạ Long với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện các Dự án trên tuyến đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, Thủ tướng cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phạm vi Dự án xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn, nút giao cuối tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng thành Tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2009 của Chính phủ. UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thống nhất với UBND thành phố Hải Phòng về phương án triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tiểu Dự án đường dẫn, nút giao cuối tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý tách Dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thành 2 Dự án: Dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); đồng thời, giao UBND tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện dự án trên theo quy định.

Dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến hơn 25km, điểm đầu tại km0+000 giao với Km 102+400 Quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long và điểm cuối tại km 25+214 giao với Dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, chiều rộng đường 4 làn xe.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn