Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/11/2018 15:49

Hải Phòng quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp đến năm 2020

Hải Phòng quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp đến năm 2020

UBND thành phố Hải Phòng vừa có quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 về việcc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp (CCN) thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, Quy hoạch nhằm hình thành mạng lưới CCN phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố; tạo việc làm, giải quyết vấn đề xã hội. Đồng thời, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất nằm rải rác trong khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho xử lý môi trường tập trung.

Quy hoạch phát triển các CCN phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thành phố về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố. CCN được quy hoạch cần phải tách biệt với khu dân cư, chủ yếu sử dụng những vùng đất canh tác kém hiệu quả và phải nằm trong khu vực có cơ sở hạ tầng thuận lợi. Mạng lưới CCN phải gắn với không gian phát triển công nghiệp của thành phố nhằm hình thành mối liên kết trong sản xuất công nghiệp. Đặc biệt là liên kết giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Trong quyết định phê duyệt quy hoạch, thành phố Hải Phòng xác định, đến năm 2020, diện tích CCN của địa phương sẽ đạt 1.079,62 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đạt trên 70% diện tích đất công nghiệp. Đến năm 2025, diện tích CCN tăng thêm 297,3 ha, nâng tổng diện tích đất CCN của thành phố lên thành 1.376,62 ha; tỷ lệ lấp đầy các CCN đạt khoảng 80-90% diện tích đất công nghiệp.

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2020, đối với CCN đã hình thành, giữ nguyên diện tích đối với 3 CCN đã lấp đầy với tổng diện tích 113,06 ha (CCN Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; CCN Tàu thủy An Hồng, huyện An Dương và cụm công nghiệp Tân Liên A, huyện Vĩnh Bảo).

Điều chỉnh, mở rộng diện tích của 6 CCN đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2.000 và 1/10.000 với tổng diện tích là 291 ha (CCN Quán Trữ, quận Kiến An; CCN thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng; CCN An Lão, huyện An Lão; CCN Kiền Bái – Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên và CCN Dũng Tiến – Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo).

Đồng thời, quy hoạch mới hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với hiện trạng, đưa vào mạng lưới 5 CCN đã được hình thành trước năm 2008 (đã cho nhiều doanh nghiệp thuê đất và đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định). Đó là, CCN Đường 355 và CCN Hải Thành, quận Dương Kinh; CCN Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên; CCN An Tràng 1 và CCN An Tràng 2 tại huyện An Lão.

Như vậy, đến năm 2020, thành phố Hải Phòng sẽ quy hoạch mới 12 CCN, với tổng diện tích 456,9 ha; đưa ra khỏi quy hoạch 18 CCN không phù hợp với quy mô và điều kiện phát triển, với tổng diện tích 2,710 ha. Định hướng đến năm 2025, mở rộng diện tích đối với 2 CCN thêm 45 ha là CCN Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và CCN Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Quy hoạch mới 7 CCN với tổng diện tích 252 ha là CCN Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên; CCN An Thọ và CCN Cửa Hoạt – Quán Thắng, huyện An Lão; CCN Tiên Cường I, CCN Tiên Cường III, huyện Tiên Lãng; CCN Nam Am và CCN làng nghề Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS